สยามพารากอน Siam Paragon

  Tel. 662-610-9786

Our Licensees สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว

เริ่มเข้ามาทำ Babies Genius  เพราะตนเองมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสในโปรแกรมการเรียน ด้วยการพาลูกสาว 2 คนแรกมาเรียน จึงเริ่มเข้าใจและซึมซับกับโปรแกรมว่า เป็นโปรแกรมที่ดีและเหมาะสมกับเด็กวัยก่อนวัยเรียนที่สามารถเจาะเข้าถึงความต้องการของเด็กได้ดีที่สุด ตามช่วงอายุโปรแกรมของ Babies Genius สามารถพัฒนาทั้งทางด้านภาษา การปรับตัวให้เข้ากับสังคม โดยเด็กสามารถจัดระบบในการสื่อสาร และพฤติกรรมการแสดงออกในเชิงบวก ในการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ฝึกโดยการที่ทิชเชอร์ไม่ได้ออกคำสั่ง แต่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ในการร่วมกิจกรรมการเรียนพัฒนาครบทุกด้าน และยังสามารถปลูกฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเด็ก โดยจะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตของเขา

การเรียนรู้ในโปรแกรมของ  Babies Genius มีจุดเด่นที่ T. ANT  ชอบมากๆ คือ เด็กเล็กๆ ทุกคนสามารถท่องไปในการเรียนรู้ โดยเหมือนเป็นการเรียนผ่านการเล่น ทำให้มีความสุขตลอดเวลาที่ได้มาเรียนรู้ ทำให้พวกเขาสามารถนำความสุขในจุดเริ่มต้นเล็กๆ นี้ ไปใช้ต่อยอด ในการพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้านที่พวกเขาอยากเรียนรู้  โดยมีจิตใต้สำนึกที่ดี ต่อการเรียนรู้ทุกๆ ด้านต่อๆ ไป โดยส่วนตัวแล้ว  T. ANT เอง อยากขอบคุณโปรแกรมของ Babies Genius  ที่ทำให้เด็กๆ ในเมืองไทย ได้มีเข็มทิศที่ดี นำไปพัฒนาตนเอง และประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า

STILL NOT SURE WHAT TO DO?

We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.

Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US